Total Notice: 11
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
लिलाम विक्री सम्बन्धी थप सूचना 2081-02-13 2081-02-18
सम्पत्ति तथा मालसामानको लिलाम बढाबढको सुचना 2081-02-11 2081-02-18
दाउराहरु लिलाम बिक्री सम्वन्धी सुचना 2080-12-21 Closed !!!
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना 2080-08-27 Closed !!!
टेन्डर खरिद तथा दर्ता सम्बन्धी सुचना 2080-08-08 Closed !!!
एभोकाडोको विरुवा हुर्काउनको लागि सेन्सर सहितको हाइटेक पलास्टिक घर निर्माण 2080-07-24 Closed !!!
कार्यालयमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना 2080-03-22 Closed !!!
वर्षे तथा हिउँदे फलफूलको विरुवा खुद्रा विक्री सम्बन्धी सुचना 2080-02-15 Closed !!!
प्रयोगशाला उपकरणहरु खरिदका लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना 2080-02-11 Closed !!!
तीनपाते सुन्तलाको बीउ माग सम्बन्धी राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको सार्वजनिक सूचना 2080-01-28 Closed !!!