समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुरको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
टेन्डर खरिद तथा दर्ता सम्बन्धी सुचना 2080-08-08 2080-08-08
एभोकाडोको विरुवा हुर्काउनको लागि सेन्सर सहितको हाइटेक पलास्टिक घर निर्माण 2080-07-24 2080-08-08
कार्यालयमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना 2080-03-22 Closed !!!
वर्षे तथा हिउँदे फलफूलको विरुवा खुद्रा विक्री सम्बन्धी सुचना 2080-02-15 Closed !!!
प्रयोगशाला उपकरणहरु खरिदका लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना 2080-02-11 Closed !!!

प्रकाशनहरु

अनार खेती प्राबिधिक पुस्तिका
समशितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि
व्यवसायिक सिउँडीफल(Dragon Fruit) खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
अनार खेती प्राबिधिक पुस्तिका
समशितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि
व्यवसायिक सिउँडीफल(Dragon Fruit) खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
प्रांगारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम २०७६