समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुरको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
लिलाम विक्री सम्बन्धी थप सूचना 2081-02-13 2081-02-18
सम्पत्ति तथा मालसामानको लिलाम बढाबढको सुचना 2081-02-11 2081-02-18
दाउराहरु लिलाम बिक्री सम्वन्धी सुचना 2080-12-21 Closed !!!
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना 2080-08-27 Closed !!!
टेन्डर खरिद तथा दर्ता सम्बन्धी सुचना 2080-08-08 Closed !!!

प्रकाशनहरु

अनार खेती प्राबिधिक पुस्तिका
समशितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि
व्यवसायिक सिउँडीफल(Dragon Fruit) खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
अनार खेती प्राबिधिक पुस्तिका
समशितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि
व्यवसायिक सिउँडीफल(Dragon Fruit) खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
प्रांगारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम २०७६